Russian Phrases/Русские выражения

Understanding
(megértés - понимание)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


General understanding (általában - в общем)

eng= What? How was that? I beg your pardon? Excuse me?
hun= Tessék? Hogy? Hogy mondta?
rus= Что? Как? Как вы сказали?

eng= What did you say? What was that?
hun= Mit mondott?
rus= Что вы сказали?

eng= What are you saying?
hun= Mit mond?
rus= Что вы говорите?

eng= I said that ...
hun= Azt mondtam, hogy ...
rus= m: Я сказал, что ...

eng= What are you talking about?
hun= Miről beszél?
rus= О чём вы говорите? Вы о чём?

eng= Do I understand you correctly?
hun= Jól értem önt?
rus= Я вас правильно понимаю?

eng= Did I understand you correctly?
hun= Jól értettem önt? Jól értem önt?
rus= m: Я вас правильно понял?

eng= Do I understand it right?
hun= Jól értem?
rus= Правильно я понимаю?

eng= Don't misunderstand me. Get me right.
hun= Ne értsen félre!
rus= Поймите меня правильно.

eng= Do you understand it now? Got it now? Clear now?
hun= Most már érthető?
rus= Теперь понятно?

eng= I don’t understand.
hun= Nem értem. Nem tudom felfogni.
rus= Я не понимаю.

eng= I don’t understand you.
hun= Nem értem önt.
rus= Я вас не понимаю.

eng= I can’t understand what is wrong.
hun= Nem tudom megérteni, mi a baj.
rus= Не могу понять, в чём дело.

eng= I don't understand, either.
hun= Én sem értem.
rus= Я тоже не понимаю.

eng= There is a misunderstanding here.
hun= Itt van egy félreértés.
rus= Тут недоразумение.

eng= You got everything wrong.
hun= Maga mindent félreértett.
rus= Вы всё неправильно поняли.

eng= I just can’t get it.
hun= Egyszerűen nem értem. Sehogy sem tudom felfogni.
rus= Ума не приложу.

eng= You don't get it.
hun= Nem érti.
rus= Вы не понимаете.

eng= Do you understand me?
hun= Ért engem? Érti?
rus= Вы меня понимаете?

eng= Do you understand what I'm talking about?
hun= Érti, miről beszélek?
rus= Понимаете, о чём я говорю?

eng= Do you know what I mean? Do you understand what I'm about?
hun= Érti, mire akarok kilyukadni?
rus= Понимаете, чего я хочу?

eng= What do you mean?
hun= Mire gondol? i: Mire gondolsz? op: Mire gondolnak? ip: Mire gondoltok?
rus= Что вы имеете в виду?

eng= How do you mean this?
hun= Hogy gondolja? Ezt hogy gondolja?
rus= Как вы думаете?

eng= Do you mean this?
hun= Erre gondol?
rus= Вы имеете в виду это?

eng= I mean ...
hun= Úgy értem, ... ; Vagyis ... ; Akarom mondani, ...
rus= Я имею в виду, что ...

eng= Meaning ...
hun= Azt értve alatta, hogy ...
rus= Имея в виду, что ...

eng= What do you want to say?
hun= Mit akar mondani?
rus= Что скажете?

eng= I only wanted to say that ...
hun= Csak azt akartam mondani, hogy ...
rus= Я хотел сказать только то, что ...

eng= What is it all about?
hun= Miről van szó?
rus= О чём идёт речь?

eng= This is about ... ; I'm talking about ...
hun= Arról van szó, hogy ...
rus= Имеется в виду, что ...

eng= I think you know what I mean.
hun= Azt hiszem, érti, mire gondolok.
rus= Думаю, вы понимаете, что я имею в виду.

eng= In what sense?
hun= Milyen értelemben?
rus= В каком смысле?

eng= In the sense that ...
hun= Abban az értelemben, hogy ...
rus= В том смысле, что ...

eng= ..., how can I say it, ...
hun= ..., hogy is mondjam, ...
rus= ..., как сказать? ...

eng= ..., so to say.
hun= Hogy úgy mondjam, ...
rus= ... так сказать.

eng= Or something like this.
hun= Vagy valami ilyesmi.
rus= Или что-то в этом роде.

eng= More precisely, ...
hun= Pontosabban szólva ...
rus= Точнее говоря, ...

eng= And more concretely? And more closely?
hun= És konkrétabban? És közelebbről?
rus= А конкретнее?

eng= You'll see.
hun= Majd meglátja.
rus= Увидите. i: Увидишь.

eng= Let me explain it.
hun= Hadd magyarázzam meg! Mindjárt megmagyarázom.
rus= Сейчас объясню.

eng= This is very simple.
hun= Ez nagyon egyszerű.
rus= Это очень просто.

eng= This is not simple.
hun= Ez nem egyszerű. Ez nem ilyen egyszerű.
rus= Это непросто.

eng= Could it be a little more simply?
hun= Lehetne egy kicsit egyszerűbben?
rus= А можно попроще?

eng= In short, ...
hun= Röviden ... ; Egyszóval ...
rus= Короче, ... ; Короче говоря, ...

eng= Or rather ...
hun= Vagy inkább ... Pontosabban ...
rus= Вернее, ...; А вернее сказать, ...

eng= In other words, ...
hun= Más szavakkal, ... ; Más szóval ...
rus= Иными словами, ... ; Иначе говоря, ... ; Другими словами ...

eng= Now I understand.
hun= Most már értem.
rus= Теперь уже понимаю.

eng= Everything is clear now.
hun= Így már minden érthető.
rus= Вот теперь всё понятно.

eng= Got it.
hun= Megértettem.
rus= m: Понял. Поймал! f: Поняла. Поймала.

eng= If I understand you correctly, ...
hun= Ha jól értem önt, ...
rus= Если я правильно вас понимаю, ...

eng= Not in the sense that ... but in the sense that ...
hun= Nem abban az értelemben, hogy ..., hanem hogy ...
rus= Не в том смысле, что ..., а в том, что ... ; Не в том смысле, что ..., а в том смысле, что ...

Language (nyelv - иностранный язык)

eng= Does somebody speak English here?
hun= Beszél itt valaki angolul?
rus= Здесь кто-нибудь говорит по-английски?

eng= I need an interpreter.
hun= Tolmácsra van szükségem.
rus= Мне нужен переводчик.

eng= What does this word mean?
hun= Mit jelent ez a szó?
rus= Что значит это слово?

eng= How do you call this? What is its name?
hun= Ezt hogy hívják?
rus= Как это называется?

eng= What does this phrase mean?
hun= Mit jelent ez a kifejezés?
rus= Что значит это выражение?

eng= What is this called in Russian?
hun= Hogy hívják ezt oroszul?
rus= Как называется это по-русски?

eng= How do you say this in Russian?
hun= Hogy kell ezt oroszul mondani?
rus= Как сказать это по-русски?

eng= I don't know how to call this in Russian.
hun= Nem tudom, hogy hívják ezt oroszul. Nem tudom, hogy nevezik ezt oroszul.
rus= Я не знаю, как это назвать по-русски.

eng= How do you spell this word?
hun= Hogy kell leírni ezt a szót?
rus= Как пишется это слово?

eng= Spell it.
hun= Betűzze!
rus= Назовите по буквам. Продиктуйте по буквам.

eng= Please write it down: ... I try to dictate it by letters.
hun= Diktálom: ...
rus= Я продиктую по буквам.

eng= Please write it down: ... I try to dictate it by letters. The spelling is: ....
hun= Írja! Diktálom: ... ; Betűzöm: ...
rus= Запишите! Я продиктую по буквам.

eng= Do you want me to show you?
hun= Akarja, hogy megmutassam?
rus= Хотите, вам покажу?

eng= Show me.
hun= Mutassa meg!
rus= Покажите мне!

eng= I’ll show you.
hun= Megmutatom.
rus= Покажу. Сейчас покажу. Я вам покажу.

eng= Speak more slowly.
hun= Beszéljen lassabban!
rus= Говорите медленнее!

eng= Repeat it. Say it again.
hun= Ismételje meg!
rus= Повторите!

eng= Write it down. (for yourself)
hun= Írja fel! (magának)
rus= Запишите!

eng= Write it down. (for me)
hun= Írja le!
rus= Напишите!