Russian Phrases/Русские выражения

Time
(idő - время)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


General terms (általában – в общем)

eng= At any moment.
hun= Bármelyik pillanatban.
rus= В любой момент.

eng= In the past.
hun= A múltban.
rus= В прошлом.

eng= In the remote past.
hun= A távoli múltban.
rus= В далеком прошлом.

eng= Very long time ago.
hun= Réges-régen.
rus= Давным-давно.

eng= In the near future.
hun= A közeljövőben.
rus= В недалеком будущем.

eng= At the very beginning.
hun= A kezdet kezdetén.
rus= В самом начале.

eng= From the very beginning.
hun= A legelejétől. Az első perctől kezdve. A kezdetektől.
rus= С самого начала.

eng= After all this, ...
hun= Mindezek után ...
rus= После всего этого, ...

eng= In the present. In present time.
hun= A jelenben.
rus= В настоящее время.

eng= From time to time...
hun= Időről időre ...
rus= Время от времени ...

eng= From minute to minute ...
hun= Percről percre ...
rus= С минуты на минуту ...

eng= From hour to hour ...
hun= Óráról órára ...
rus= С часу на час ...

eng= From day to day...
hun= Napról napra ...
rus= Со дня на день ...

eng= From year to year, ... ; Year after year, ...
hun= Évről évre ... ; Év év után ...
rus= Из года в год, ... ; Год за годом, ...

eng= Often. Often times.
hun= Gyakran.
rus= Часто.

eng= Often enough.
hun= Elég gyakran. Gyakorta.
rus= Частенько.

eng= For a while.
hun= Egy ideig.
rus= Некоторое время.

eng= From that time on.
hun= Attól kezdve.
rus= С тех пор.

eng= Up to that time ... ; Until then ...
hun= Addig ... (addig az ideig)
rus= До тех пор.

eng= Up to now.
hun= Mostanáig.
rus= До сих пор.

Hours and minutes (órák és percek – часы и минуты)

eng= What's the time? What time is it?
hun= Hány óra van?
rus= Который час?

eng= By Moscow time ...
hun= Moszkvai idő szerint ...
rus= По московскому времени ...

eng= Around five.
hun= Öt óra körül. Öt óra magasságában.
rus= В районе пяти.

eng= At half past three.
hun= Fél négykor.
rus= Полчетвёртого.

eng= At eight-o-seven.
hun= Nyolc óra nulla hétkor.
rus= В восемь ноль семь.

eng= At sixteen hundred. (military time)
hun= Tizenhat óra nulla nullakor.
rus= В шестнадцать ноль-ноль.

eng= At exactly nine o'clock in the morning. At nine o'clock sharp.
hun= Pontban reggel kilenckor. Pontban kilenckor.
rus= Ровно в девять часов утра.

Day (nap - день)

eng= Early morning.
hun= Reggel.
rus= Утром.

eng= In the morning.
hun= Délelőtt.
rus= В первой половине дня.

eng= At noon.
hun= Délben.
rus= В полдень.

eng= Around noon.
hun= A déli órákban.
rus= В полуденные часы.

eng= In the afternoon. After lunchtime.
hun= Délután. Ebéd után.
rus= После обеда.

eng= In the afternoon.
hun= Délután.
rus= Во второй половине дня.

eng= In the evening.
hun= Este.
rus= Вечером.

eng= During the day.
hun= Napközben.
rus= Днём.

eng= The day before yesterday.
hun= Tegnapelőtt.
rus= Позавчера.

eng= Today.
hun= Ma.
rus= Сегодня.

eng= This evening. Tonight.
hun= Ma este.
rus= Сегодня вечером.

eng= Tomorrow.
hun= Holnap.
rus= Завтра.

eng= The day after tomorrow.
hun= Holnapután.
rus= Послезавтра.

eng= Every day.
hun= Minden nap.
rus= Каждый день.

eng= All day.
hun= Egész nap.
rus= Весь день.

eng= Day and night.
hun= Éjjel-nappal.
rus= Днём и ночью

eng= From morning to night. From early morning until late night.
hun= Reggeltől estig. Kora reggeltől késő estig.
rus= С утра до ночи.

eng= All night.
hun= Egész este. Egész éjszaka.
rus= Всю ночь.

eng= At night from Saturday to Sunday.
hun= A szombatról vasárnapra virradó éjszaka.
rus= Ночью, с субботы на воскресенье. В ночь с субботы на воскресенье.

eng= At two o'clock at night.
hun= Éjjel két órakor.
rus= В два часа ночи.

Week, month, year (hét, hónap, év – неделя, месяц, год)

eng= On Friday.
hun= Pénteken.
rus= В пятницу.

eng= Last Friday.
hun= Múlt pénteken.
rus= В прошлую пятницу.

eng= Next Sunday.
hun= Jövő vasárnap.
rus= В будущее воскресенье.

eng= Every Wednesday.
hun= Minden szerdán.
rus= Каждую среду.

eng= Since last Friday.
hun= Múlt péntek óta.
rus= С прошлой пятницы.

eng= In the past month.
hun= Az elmúlt hónapban.
rus= В прошлом месяце.

eng= The whole week.
hun= Egész héten.
rus= Всю неделю.

eng= During the week.
hun= A héten. A hét folyamán.
rus= В течение недели.

eng= On weekdays. On working days.
hun= Hétköznapokon. Munkanapokon.
rus= В будние дни.

eng= At the week-end.
hun= A hétvégén.
rus= В выходные. На выходные.

eng= In the past week. Past week.
hun= A múlt héten. Az elmúlt héten.
rus= На прошлой неделе.

eng= Next week.
hun= Jövő héten.
rus= На будущей неделе.

eng= In the spring.
hun= Tavasszal.
rus= Весной.

eng= In the summer.
hun= Nyáron.
rus= Летом.

eng= In the autumn. In the fall.
hun= Ősszel.
rus= Осенью.

eng= In this autumn. In this fall.
hun= Most ősszel. Ezen az őszön.
rus= Этой осенью.

eng= In the winter.
hun= Télen.
rus= Зимой.

eng= In the summer of 2001.
hun= 2001 nyarán.
rus= Летом 2001-го года. Летом 2001.

eng= Last year.
hun= A múlt évben. Az elmúlt évben. Tavaly.
rus= В прошлом году.

eng= Over the years, ...
hun= Az évek múltán ...
rus= С годами ...

eng= In all these years. All these years.
hun= Mindezekben az években.
rus= Все эти годы.

eng= Those days. That time.
hun= Azokban az időkben.
rus= В те времена.

eng= During the past years. In the past years.
hun= Az elmúlt években.
rus= В прошедшие годы.

eng= In the fifties.
hun= Az ötvenes években.
rus= В пятидесятые годы.

eng= In the mid-eighties.
hun= A nyolcvanas évek közepén.
rus= В середине восьмидесятых.

eng= During the past twenty years.
hun= Az elmúlt húsz évben.
rus= Последние двадцать лет.

eng= In 1945. In the year of 1945.
hun= 1945-ben. Az 1945-ös évben.
rus= В 1945 году.

eng= This was in 1934.
hun= Ez 1934-ben volt.
rus= Это было в 1934-м.

eng= At the turn of the century.
hun= A századfordulón.
rus= На рубеже веков.

Time relations (időviszonyok – когда?)

eng= In two hours.
hun= Két óra múlva.
rus= Через два часа.

eng= Within a year.
hun= Egy éven belül.
rus= В течение года.

eng= An hour ago.
hun= Egy órával ezelőtt.
rus= Час назад.

eng= As soon as I finished the book.
hun= Alig hogy befejeztem a könyvet.
rus= Сразу после того, как я закончил книгу. Так что я закончил книгу.

eng= At the same time when ...
hun= Ugyanakkor, amikor ...
rus= В то же самое время, когда ...

eng= Now.
hun= Most.
rus= Теперь.

eng= This time ...
hun= Ez alkalommal ...
rus= На этот раз ...; В этот раз ...

eng= Another time.
hun= Máskor. Más alkalommal.
rus= В другой раз. Иной раз.

eng= Next time.
hun= Legközelebb.
rus= В следующий раз.

eng= Fifty-three years later.
hun= Ötvenhárom évvel később.
rus= Спустя пятьдесят три года.

eng= At once! Immediately! Right away!
hun= Azonnal! Haladéktalanul!
rus= Немедленно!

eng= This is urgent.
hun= Ez sürgős. Sürgős.
rus= Это срочно.

Mixed phrases (vegyes kifejezések – смешанные выражения)

eng= I’m in a hurry.
hun= Sietek. Nagyon sietek.
rus= Я спешу. Я очень спешу. Я тороплюсь.

eng= I'm already late. I'm running late.
hun= Máris késésben vagyok.
rus= Я опаздываю уже!

eng= At last!
hun= Végre!
rus= Наконец-то!

eng= If you have time, ...
hun= Ha ráér, ...
rus= Если вы свободны, ...

eng= I have no time.
hun= Nincs időm. Nem érek rá.
rus= У меня нет времени. У меня времени нет.

eng= I simply don't have time for this.
hun= Erre egyszerűen nincs időm.
rus= У меня просто нет на это свободного времени.

eng= I’m busy.
hun= El vagyok foglalva. Nem érek rá.
rus= m: Я занят. f: Я занята.

eng= p: We have time.
hun= p: Van időnk. Ráérünk.
rus= p: У нас есть время.

eng= In time.
hun= Időben. Idejében.
rus= Вовремя.

eng= p: We'll manage it. (in time)
hun= p: Odaérünk. Elérjük.
rus= p: Успеем.

eng= It is too late.
hun= Már késő.
rus= Это слишком поздно. Уже поздно.

eng= Little time is left for us.
hun= Kevés időnk maradt.
rus= У нас осталось мало времени. У нас времени мало осталось.

eng= Take your time.
hun= Ráér. Nem kell sietnie.
rus= Не торопитесь.

eng= It's time. Time to go. p: It's time for us to go.
hun= Itt az idő. p: Ideje mennünk.
rus= Пора. p: Нам пора.

eng= Not yet.
hun= Még nem.
rus= Нет ещё. Ещё нет.

eng= The expert will come soon.
hun= A szakértő mindjárt jön.
rus= Эксперт сейчас прибудет.

eng= Right away.
hun= Azonnal. Rögtön.
rus= Немедлено. Сейчас.

eng= Sooner or later.
hun= Előbb-utóbb. Előbb vagy utóbb.
rus= Рано или поздно.

eng= When are you going to come back?
hun= Mikor jön vissza?
rus= Когда вы вернётесь?

eng= I'll be right back.
hun= Mindjárt visszajövök.
rus= Сейчас вернусь.

eng= I'll be back in a minute.
hun= Rögtön visszajövök.
rus= Я сейчась же вернусь.

eng= Must wait a little longer.
hun= Még egy kicsit várni kell.
rus= Надо ещё немного подождать. Ещё немного подождать.

eng= Wait for me, I'll be back in a minute.
hun= Várjon meg, mindjárt itt leszek.
rus= Ждите меня, я скоро.

eng= How long shall I wait?
hun= Meddig kell várnom?
rus= Как долго мне надо ждать?

eng= I'll be there in five minutes.
hun= Öt perc múlva ott leszek.
rus= Буду через пять минут.

eng= I'll come in a minute.
hun= Azonnal jövök.
rus= Я сейчас приду.

eng= I'll be there in an hour.
hun= Egy óra múlva ott leszek.
rus= Я через час буду.

eng= I'll be back in five minutes.
hun= Öt perc múlva itt leszek.
rus= Я вернусь через пять минут.

eng= I'm done in five minutes.
hun= Öt perc múlva kész vagyok.
rus= m: Я буду готов через пять минут. f: Я буду готова через пять минут.

eng= Be patient.
hun= Türelem!
rus= Терпение!

eng= It's my turn.
hun= Én következem.
rus= Сейчас моя очередь.