Russian Phrases/Русские выражения

Space
(tér - пространство)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


Distances (távolságok - расстояния)

eng= How far?
hun= Milyen messze?
rus= Как далеко?

eng= Not very far from here.
hun= Nem messze innen.
rus= Недалеко отсюда.

eng= It is nearby. Near here.
hun= Ez itt van a közelben. A közelben.
rus= Это рядом. Поблизости.

Orientation (tájékozódás - ориентирование)

eng= I've got lost. p: We've got lost.
hun= Eltévedtem. p: Eltévedtünk.
rus= m: Я заблудился. f: Я заблудилась. p: Мы заблудились.

eng= Where am I now?
hun= Most hol vagyok?
rus= Где я нахожусь?

eng= Show me on the map where we are now.
hun= Mutassa meg a térképen, hogy hol vagyunk!
rus= Покажите на карте, где мы находимся!

Directions (irányok - направления)

eng= This way or that way should I go? (in foot)
hun= Erre vagy arra menjek? (gyalog)
rus= Мне идти сюда или туда?

eng= In this direction?
hun= Ebben az irányban?
rus= В этом направлении?

eng= On this side of the street? On this side?
hun= Az utcának ezen az oldalán? Ezen az oldalon?
rus= На этой стороне улицы?

eng= On the other side.
hun= A másik oldalon. A túloldalon.
rus= На другой стороне.

eng= This way, please.
hun= Erre tessék. Ide fáradjon!
rus= Сюда, пожалуйста.

eng= Up! Upward!
hun= Fel! Felfelé!
rus= Вверх!

eng= This is upstairs. This is up there.
hun= Ez az emeleten van. Ez fent van.
rus= Это на этаже. Это наверху.

eng= Let's go up.
hun= Menjünk fel!
rus= Поднимемся.

eng= Come up here.
hun= Jöjjön fel!
rus= Поднимайтесь.

eng= I'm coming up.
hun= Feljövök!
rus= Я иду наверх. Поднимусь.

eng= Down! Downward!
hun= Le! Lefelé!
rus= Вниз!

eng= This is downstairs. This is down there.
hun= Ez a földszinten van. Ez lent van.
rus= Это внизу.

eng= Let's go down.
hun= Menjünk le!
rus= Спустимся!

eng= Come down.
hun= Jöjjön le!
rus= Спускайтесь!

eng= I'm coming down. (on the stairs)
hun= Lejövök!
rus= Спущюсь.

eng= Straight ahead.
hun= Egyenesen előre.
rus= Прямо.

eng= On the right.
hun= Jobbra.
rus= Направо.

eng= On the left.
hun= Balra.
rus= Налево.

eng= Back. Backwards.
hun= Visszafelé.
rus= Обратно.

eng= Turn right on the next corner.
hun= Forduljon jobbra a következő sarkon!
rus= Поверните направо на следующем углу.

eng= Past the street light.
hun= A közlekedési lámpán túl.
rus= За светофором.

eng= Go forward.
hun= Menjen előre!
rus= Идите вперёд.

eng= Here, in front of us.
hun= Itt, szemben.
rus= Тут, напротив.

eng= Here, nearby.
hun= Itt, a közelben.
rus= Тут, рядом.

eng= In the east.
hun= Keleten.
rus= На востоке.

eng= In the west.
hun= Nyugaton.
rus= На западе.

eng= In the north.
hun= Északon.
rus= На севере.

eng= In the south.
hun= Délen.
rus= На юге.

eng= East of Moscow.
hun= Moszkvától keletre.
rus= К востоку от Москвы.

eng= In the vicinity of Moscow. Near Moscow.
hun= Moszkva környékén
rus= Вблизи Москвы. Поблизости от Москвы. (В Подмосковье.)

eng= In the skirts of the city.
hun= A város szélén.
rus= В окраине города. В пригороде.

Places (helyek - местонахождение)

eng= Where is a ... near here?
hun= Hol van itt a közelben egy ...?
rus= Где здесь поблизости ...?

eng= Where is the toilet?
hun= Hol van a mosdó? Hol van a vécé?
rus= Где туалет?

eng= In the basement.
hun= Az alagsorban.
rus= В подвале.

eng= Where is the entrance?
hun= Hol van a bejárat?
rus= Где вход?

eng= Where is the exit?
hun= Hol van a kijárat?
rus= Где выход?

eng= At the entrance.
hun= A bejáratnál.
rus= У входа.

eng= In front of the memorial.
hun= Az emlékmű előtt.
rus= Перед памятником.

eng= Behind the shop.
hun= Az üzlet mögött.
rus= Позади магазина.

eng= In the underpass.
hun= Az aluljáróban.
rus= В подземном переходе.

eng= Where is the Hungarian embassy?
hun= Hol van a magyar nagykövetség?
rus= Где венгерское посольство?

eng= Where is the Hungarian consulate?
hun= Hol van a magyar konzulátus?
rus= Где венгерское консульство?

eng= At the metro station. (subway station, undergrond station)
hun= A metróállomásnál.
rus= У станции метро.

eng= At the end of the metro line. (subway line, undergrond line)
hun= A metró-végállomásnál
rus= У конечной станции метро.

Getting to places (oda jutás - направление)

eng= How to get to the city centre?
hun= Hogy juthatok el a városközpontba?
rus= Как проехать в центр города? Как попасть в центр города?

eng= How to get there?
hun= Hogy lehet oda eljutni?
rus= Как туда попасть? Как туда добраться?

eng= Am I right for the centre?
hun= Jó irányban megyek a központ felé?
rus= Я правильно иду к центру? (пешком)

eng= Can I go there on foot? Can I walk there?
hun= Gyalog el lehet oda menni?
rus= Можно туда пешком?