Russian Phrases/Русские выражения

Questions
(kérdések - вопросы)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


Asking a question (kérdezés - задавать вопрос)

eng= Can you tell me ...?
hun= Meg tudja mondani, hogy ...?
rus= Вы не могли бы сказать, ...?

eng= Would you tell me ...?
hun= Megmondaná, ...?
rus= A вы не скажете, ...?

eng= Please tell me...
hun= Mondja meg, legyen szíves, ...!
rus= Скажите мне, пожалуйста!

eng= I'd like to ask you something.
hun= Szeretnék valamit kérdezni.
rus= m: Я хотел бы у вас что-то спросить. f: Я хотела бы вас о чем-то спросить.

eng= Let me ask you a question.
hun= Engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést!
rus= Позвольте мне задать вопрос.

eng= A question. Here is a question.
hun= Egy kérdés. A kérdésem: ...
rus= У меня вопрос. Вопрос.

eng= One more question.
hun= Még egy kérdés.
rus= Ещё вопрос.

eng= I wonder who will come.
hun= Kíváncsi vagyok, ki jön el.
rus= Интересно, кто придёт.

Responses to questions (válasz a kérdésre – ответ на вопрос)

eng= What is it? (the question)
hun= Mi az? Mit akar kérdezni?
rus= Что это? Что вы хотите спросить?

eng= Do speak.
hun= Tessék, hallgatom.
rus= Слушаю вас.

eng= Why? - How do you mean why?
hun= Miért? - Hogyhogy miért?
rus= Почему? - Как почему?

eng= So what?
hun= És akkor mi van?
rus= Ну и что? Ну и что тогда?

Question words (kérdőszavak – вопросительные слова)

eng= What?
hun= Mi?
rus= Что?

eng= Who?
hun= Ki?
rus= Кто?

eng= How much? (in volume)
hun= Mennyi? [volumenben]
rus= Сколько?

eng= How many? (in numbers)
hun= Hány? [darabszámra]
rus= Сколько?

eng= How? What way?
hun= Hogyan? Mi módon?
rus= Как?

eng= How come? How can this be?
hun= Hogyhogy? Hát ez hogy lehet?
rus= Как же так? Как же это так?

eng= Why?
hun= Miért? Mi okból?
rus= Почему?

eng= For what reason?
hun= Milyen céllal?
rus= С какой целью?

eng= On what basis?
hun= Milyen alapon?
rus= На каком основании?

eng= What for?
hun= Miért? Mivégre?
rus= Зачем?

eng= Where?
hun= Hol?
rus= Где?

eng= Where to? To where?
hun= Hova?
rus= Куда?

eng= From where?
hun= Honnan?
rus= Откуда?

eng= When?
hun= Mikor?
rus= Когда?

eng= Since when?
hun= Mióta?
rus= С каких пор?

eng= Until when?
hun= Meddig?
rus= До какого времени?

eng= For how long?
hun= Milyen sokáig?
rus= Как долго?

eng= How many times?
hun= Hányszor?
rus= Сколько раз?

eng= Which? Which one?
hun= Melyik?
rus= Который? [m] Которая? [f] Которое? [n] Которые? [p]

eng= Which? (in a sequence)
hun= Hányadik?
rus= Какой по порядку? [m] Какая по порядку? [f] Какое по порядку? [n]

Details and mixed phrases (részletek és vegyes kifejezések – детали и смешанные выражения)

eng= Is it so?
hun= Így van?
rus= Это так?

eng= Is that true?
hun= Ez igaz?
rus= Это правда?

eng= Really?
hun= Valóban? Igazán?
rus= Неужели?

eng= Is this really so important?
hun= Ez talán annyira fontos?
rus= Разве это так важно?

eng= Right? (Isn't it? Doesn't it? Hasn't it? etc.)
hun= Igaz? Ugye? Nem igaz?
rus= Не правда ли?

eng= For example?
hun= Például?
rus= Например?

eng= And what exactly?
hun= És pontosan mi?
rus= А что именно?

eng= What else?
hun= És még mi?
rus= Что ещё?

eng= What is this?
hun= Mi ez? Ez micsoda?
rus= Что это такое?

eng= What is it there?
hun= Mi az ott?
rus= Что там такое?

eng= Who is there?
hun= Ki van ott?
rus= Кто там?

Actions (történések – происшествия)

eng= What happened?
hun= Mi történt?
rus= Что случилось? Что произошло?

eng= What is going on?
hun= Mi folyik itt?
rus= Что происходит?

eng= Do you want to look at it?
hun= Meg akarja nézni?
rus= Хотите посмотреть?

eng= What do I do? What should I do?
hun= Mit csináljak?
rus= Что мне делать?

Options (esélyek - возможности)

eng= What if ...?
hun= Mi van, ha ...? Mi lesz, ha ...?
rus= Что, если ...?

eng= What is going to be if ...?
hun= Mi lesz, ha ...?
rus= Что будет, если ...?

Ways (módok – образ действия)

eng= How does this work?
hun= Ez hogy működik?
rus= Как это работает?

eng= And how is this done?
hun= És ez hogyan történik?
rus= А как это делается?

Having something (birtoklás - обладание)

eng= Do you have a ...? Have you got a ...?
hun= Van önnek ...-ja?
rus= Есть ли у вас ...?

eng= Do you own a ...?
hun= Rendelkezik ön egy ..-val?
rus= Имеете ли вы ...?