Russian Phrases/Русские выражения

Opinions
(vélemények – мнения)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


Views (álláspontok – точка зрения)

eng= If you want to know my opinion, ...
hun= Ha a véleményemre kíváncsi, ... ; Ha tudni akarja a véleményemet, ...
rus= Если хотите знать моё мнение, ...

eng= In my view, ... ; In my opinion, ...
hun= Nézetem szerint ...; Véleményem szerint ...
rus= На мой взгляд, ...

eng= I know from my experience that ...
hun= Tapasztalatból tudom, hogy ...
rus= Я знаю по опыту, что ... ; По опыту знаю, ...

eng= I've arrived to the conclusion that ...
hun= Arra a következtetésre jutottam, hogy ...
rus= m: Я пришёл к выводу, что ... ; f: Я пришла к выводу, что ...

eng= Let me note that ... ; Let me mention that ...
hun= Megjegyzem, ...
rus= Отмечу, что ...

eng= I must say, ...
hun= Azt kell mondanom, hogy ...
rus= m: Я должен сказать, что ... ; f: Я должна сказать, что ...

eng= As I said already, ...
hun= Ahogy már mondtam, ...
rus= m: Как я уже говорил, ... ; f: Как я уже говорила, ...

eng= Frankly speaking, ... Frankly, ... To be sincere, ... To be quite frank, ...
hun= Őszintén szólva, ...
rus= Честно говоря, ...

eng= To be sincere, ... ; Frankly, ...
hun= Őszintén megvallva ...
rus= Честно признаться, ...

eng= Do you think so?
hun= Úgy találja? Úgy gondolja? Úgy véli?
rus= Вы находите? Вы считаете?

eng= Let's get back to ... (topic)
hun= Térjünk vissza a ...-hoz! (téma)
rus= Вернёмся к ... (к теме)

eng= Listen.
hun= Ide hallgasson!
rus= Послушайте.

Good (jó - хорошо)

eng= Thank you for the compliment.
hun= Köszönöm a bókot.
rus= Спасибо за комплимент.

eng= Thank you for being frank.
hun= Köszönöm az őszinteséget.
rus= Спасибо за откровенность.

eng= I’m glad. I’m pleased.
hun= Örülök.
rus= m: Я рад. f: Я рада.

eng= I’m glad to hear that.
hun= Örömmel hallom.
rus= Приятно это слышать.

eng= You are right.
hun= Igaza van.
rus= Вы правы.

eng= In this you are right.
hun= Ebben igaza van.
rus= Тут вы правы.

eng= Not bad.
hun= Nem rossz.
rus= Неплохо.

eng= Very interesting.
hun= Nagyon érdekes.
rus= Очень интересно.

eng= Everything's OK.
hun= Minden rendben. Minden oké.
rus= Всё в порядке. Всё О.К. Всё о'кей.

eng= Good. Very good.
hun= Jó. Nagyon jó.
rus= Хорошо. Очень хорошо.

eng= i: Cool.
hun= i: Klassz! Király!
rus= i: Классно!

eng= Amazing.
hun= Bámulatos.
rus= Удивительно.

eng= Brilliant.
hun= Ragyogó! Gyönyörű!
rus= Прекрасно.

eng= A brilliant idea.
hun= Zseniális ötlet.
rus= Гениальная идея.

eng= What a luck!
hun= Micsoda szerencse!
rus= Какая удача!

eng= Well done. Good job.
hun= Ügyes!
rus= Молодец!

eng= It is worth. It is worth seeing.
hun= Érdemes. Érdemes megnézni.
rus= Стоит. Стоит посмотреть.

Bad (rossz - плохо)

eng= Are you serious?
hun= Ezt komolyan mondja?
rus= Вы это серьёзно?

eng= I'm serious.
hun= Komolyan beszélek.
rus= Я говорю серьёзно. Я серьёзно.

eng= Wait a minute. (something sounds wrong)
hun= Várjon csak! (valami nem stimmel)
rus= Погодите-ка!

eng= I hope ...
hun= Remélem, hogy ...
rus= Надеюсь, что ...

eng= But this is not the point.
hun= De nem erről van szó. De nem ez a lényeg.
rus= Но дело не в этом.

eng= No, this is not so. I'm wrong.
hun= Nem, nem így van. Tévedtem.
rus= А вот это не так. Ошибаюсь.

eng= You are wrong. You are mistaken.
hun= Nincs igaza. Téved.
rus= Вы не правы. Вы ошибаетесь.

eng= Without doubt. Obviously.
hun= Nyilvánvalóan. Kétségkívül.
rus= Безусловна. Очевидно.

eng= And what is important, ...
hun= És ami a fő, ...
rus= А главное, ...

eng= Are you interested? Does this interest you?
hun= Érdekli?
rus= Вам это интересно?

eng= Are you satisfied?
hun= Elégedett?
rus= Вы довольны?

eng= Well, you see.
hun= Na látja.
rus= Вот видите.

eng= Very funny.
hun= Nagyon vicces.
rus= Очень смешно!

eng= It is strange.
hun= Furcsa.
rus= Странное дело.

eng= This is foolish. This is silly. i: Bullshit.
hun= Ez butaság. Ez hülyeség.
rus= Это глупо. Это глупости. Глупости! Фигня. Ерунда.

eng= Oh, shit.
hun= Ó, a fene egye meg!
rus= Фу, чёрт!

eng= This is very problematic.
hun= Ez nagyon problematikus.
rus= Это очень проблематично.

eng= Even worse. Worse than that.
hun= Még rosszabb. Annál is rosszabb.
rus= Хуже того.

eng= This is the worst thing that can happen.
hun= Ez a legrosszabb, ami történhet.
rus= Это самое плохое, что может случиться.

eng= It's a pity that ... ; It's too bad that....
hun= Kár, hogy ... ; Nagy kár, hogy ...
rus= Жаль, что ...

eng= What a pity that ...
hun= Milyen kár, hogy ...
rus= Как жаль, что ...

eng= It is not worth it.
hun= Nem érdemes.
rus= Не стоит.

eng= You are out of your mind!
hun= Magának elment az esze!
rus= Вы с ума сошли!

eng= And who said that ...?
hun= Azt meg ki mondta magának, hogy ...?
rus= А кто вам сказал, что ...?

eng= I protest.
hun= Tiltakozom!
rus= Я протестую.

eng= I don’t like this.
hun= Ez nem tetszik.
rus= Это мне не нравится.

eng= I'm sick and tired of these ...
hun= Elegem van a ...-ból. Elegem lett a ...-ból.
rus= Мне надоели эти ... [p]

eng= I wouldn’t say that.
hun= Ezt nem mondanám.
rus= m: Я бы этого не сказал. Я бы не сказал этого. f: Я бы этого не сказала. Я бы не сказала этого.

eng= I don't argue.
hun= Nem vitatkozom.
rus= Не спорю.

eng= Are you joking?
hun= Viccel?
rus= Шутите?

eng= No kidding?
hun= Nem viccel?
rus= Не шутите?

eng= This was a joke.
hun= Ez vicc volt.
rus= Шутка.

eng= I'm joking. I'm kidding.
hun= Csak viccelek.
rus= Я шучу.

eng= I'm not joking.
hun= Nem viccelek.
rus= Я не шучу.

eng= This is no joke.
hun= Ez nem vicc.
rus= Это не шутки.

Agreement (egyetértés – согласие)

eng= Let's forget all the misunderstandings.
hun= Felejtsük el a félreértéseket!
rus= Забудем все недоразумения.

eng= Do you agree?
hun= Egyetért?
rus= Согласны?

eng= I agree.
hun= Egyetértek.
rus= m: Я согласен. f: Я согласна.

eng= I don't agree with you on this.
hun= Ezzel nem értek egyet.
rus= m: Я на это не согласен. f: Я на это не согласна.

eng= I will never agree to this.
hun= Ehhez sohasem fogok hozzájárulni.
rus= Я никогда на это не соглашусь.

eng= Yes, I think so, too.
hun= Igen, én is így gondolom. Igen, én is úgy gondolom.
rus= Да, я тоже так думаю.

eng= I cannot refuse this. (offer)
hun= Ezt nem utasíthatom vissza. (ajánlatot)
rus= Я не могу отказать.

eng= Agreed.
hun= Megegyeztünk.
rus= Договорились.

eng= So we have an agreement.
hun= Hát, akkor meg is egyeztünk.
rus= Ну вот и договарились.

Logic (logika - логика)

eng= To the point, please.
hun= Térjen a tárgyra!
rus= Давайте о деле.

eng= So.
hun= Na, szóval.
rus= Ну вот.

eng= I realized what this is.
hun= Rájöttem, hogy mi ez.
rus= m: Я понял, что это такое. f: Я поняла, что это такое.

eng= I just realized, ...
hun= Csak most jöttem rá, hogy ...
rus= m: Я только что понял, что .... ; f: Я только что поняла, что ....

eng= Let's say, ...
hun= Mondjuk, ...
rus= Скажем, ...

eng= Since ... ; As ...
hun= Mivel ... ; Mivel hogy ... ; Miután ...
rus= Так как ... ; Поскольку, ...

eng= Then ... ; So ...
hun= Akkor hát ...
rus= Так ...

eng= That is, ... ; ..., that is. ..., so to say.
hun= Vagyis ... ; Azaz ... ; ... - ha pontos akarok lenni. Hogy úgy mondjam, ...
rus= То есть, ...

eng= ... because ...
hun= ..., mert ...
rus= ..., потому что ...

eng= This is so because ... ; This is because ...
hun= Ez azért van, mert ...
rus= Это потому, что ...

eng= All the more so that ...
hun= Annál inkább, mivel ...
rus= Тем более что ...

eng= For the simple reason that ...
hun= Azon egyszerű okból, hogy ...
rus= По одной простой причине: ...

eng= It so happened that ...
hun= Úgy esett, hogy ...
rus= Казалось, что ... ; Получалось так, что ...

eng= For health reasons. For medical reasons.
hun= Egészségi okokból.
rus= Из-за здоровья.

eng= This doesn't mean that ...
hun= Ez nem jelenti azt, hogy ...
rus= Это не означает, что ...

eng= I do so because ...
hun= Azért teszek így, mert ...
rus= Я делаю так, потому что ...

eng= Judging from the fact that ...
hun= Abból ítélve, hogy ...
rus= Судя по тому, что ...

eng= Depending on whether ...
hun= Attól függően, hogy ...
rus= В зависимости от того, (могли ли они ...)

eng= Everything depends on (how much ...)
hun= Minden attól függ, (mennyire ...)
rus= Всё зависит от того, (насколько ...)

eng= Whether this will happen or not, ....
hun= Ez akár megtörténik, akár nem, ...
rus= Случится это или нет, ...

eng= It's logical.
hun= Logikus.
rus= Логично.

eng= So, ...; Therefore ...
hun= Így hát ...; Tehát ...
rus= Итак ...

eng= So ...
hun= Szóval ...; Tehát ...
rus= Значит, ...

eng= If so then ... ; If this is the case, ...
hun= Ha így van, akkor ...
rus= Если так, то ...

eng= So, ... ; In a word, ...
hun= Szóval ...
rus= Словом, ...

eng= In short, ...
hun= Röviden: ...; Rövidebben szólva, ...
rus= Короче говоря, ...

eng= Consequently, ...
hun= Következésképp, ...
rus= Следовательно, ...

eng= It follows that ...
hun= Ebből következik, hogy ...
rus= Выходит, ...

eng= More correctly, ...
hun= Pontosabban ...
rus= Говоря точнее, ...

eng= Let's assume that ...
hun= Tételezzük fel, hogy ...
rus= Предположим, что ...

eng= In a certain sense ... ; In a sense ...
hun= Bizonyos értelemben ...
rus= В некотором смысле, ...

eng= But ... ; However, ...
hun= De ... ; Azonban ...
rus= Но ... ; Однако ...

eng= On the other hand, ...
hun= Másrészt ...
rus= В прочем, ... ; С другой стороны, ...

eng= By the way, ... ; That reminds me, ...
hun= Erről jut eszembe.
rus= Кстати, ... ;

eng= Speaking of.
hun= Ha már szóba került. Jut eszembe.
rus= Если речь зашла о ... ; Говоря о ...

eng= This tells something about ... (the fact that ...)
hun= Ez arról tanúskodik, hogy ...
rus= Это говорит о том, что ...

eng= In spite of the fact that ...
hun= Annak ellenére, hogy ...
rus= Несмортя на то, то ...