Russian Phrases/Русские выражения

Facts
(tények - факты)

m=male, f=female, n=neutral, p=plural, o=formal [default], i=informal, op= formal/plural, ip=informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Last updated: May 12, 2014)


Yes (igen - да)

eng= Yes.
hun= Igen.
rus= Да.

eng= And how!
hun= De még mennyire!
rus= Да еще как!

eng= This is true. True.
hun= Ez az igazság. Ez igaz.
rus= Это правда. Правда.

eng= It is so. Correct.
hun= Így van.
rus= Правильно.

eng= It is like this.
hun= Ez ilyen. Ez így történik.
rus= Это так.

eng= Exactly so.
hun= Pontosan így.
rus= Это именно так.

eng= That's correct.
hun= Ez biztos.
rus= Это точно.

eng= Correctly. Correct. That's correct.
hun= Pontosan.
rus= Именно.

eng= That's it. This is what I'm talking about.
hun= Erről van szó.
rus= Об этом речь.

eng= Yes, of course. It goes without saying.
hun= Persze. Magától értetődik.
rus= Само собой разумеется.

eng= This is obvious.
hun= Ez nyilvánvaló.
rus= Это очевидно.

eng= About this I am certain.
hun= Erről meg vagyok győződve.
rus= m: Я в этом уверен. f: Я в этом уверена.

eng= I know of that.
hun= Tudok róla.
rus= Я знаю об этом.

eng= I heard that ...
hun= Hallottam, hogy ...
rus= m: Я слышал, что ... f: Я слышала, что ...

eng= Turns out, ... It turned out that ...
hun= Kiderült, hogy ...
rus= Выяснилось, что ...

eng= The thing is, ...
hun= A helyzet az, hogy ... ; Az a helyzet, hogy ... ; Az a baj, hogy ...
rus= Дело в том, что ...

eng= Check it out yourself.
hun= Győződjön meg róla!
rus= Убедитесь сами.
No (nem - нет)

eng= No.
hun= Nem.
rus= Нет.

eng= I don’t think so. I think not.
hun= Nem hiszem. Nem gondolom.
rus= Я думаю, что нет.

eng= I'm afraid not.
hun= Attól tartok, nem.
rus= Боюсь, что нет.

eng= I doubt it.
hun= Kétlem.
rus= Сомневаюсь.

eng= I can't believe it.
hun= Nem tudom elhinni.
rus= Не могу поверить.

eng= It can't be. Can’t be.
hun= Ez nem lehet!
rus= Не может быть!

eng= This is not true.
hun= Ez nem igaz.
rus= Это не правда.

eng= Not at all.
hun= Dehogy is!
rus= Да нет.

eng= The other way around. On the contrary.
hun= Ellenkezőleg. Fordítva. Épp fordítva.
rus= Как раз наоборот! Совсем наоборот.
Possible (lehetséges - возможно)

eng= In all probability, ...
hun= Minden valószínűség szerint ...
rus= По всей вероятности. По всей видимости.

eng= I assume that ...
hun= Feltételezem, hogy ...
rus= Предполагаю, что ...

eng= Yes, I think.
hun= Gondolom, igen. Azt hiszem, igen.
rus= Думаю, что да.

eng= As far as I know, ...
hun= Amennyire én tudom, ... Tudomásom szerint ...
rus= Насколько я знаю, ... ; Насколько мне известно, ...

eng= If I'm not mistaken, ...
hun= Ha nem tévedek, ...
rus= Если не ошибаюсь, ...

eng= Can be. Could be. May be.
hun= Lehet. Megeshet.
rus= Может быть.

eng= Perhaps.
hun= Talán.
rus= Пожалуй.

eng= It looks like ...
hun= Úgy néz ki, hogy ...
rus= Похоже, что ...

eng= It doesn't look like that ...
hun= Nem úgy néz ki, hogy ...
rus= Непохоже, что ...

eng= Let's assume.
hun= Tételezzük fel. Tételezzük fel, hogy így van.
rus= Допустим, что так.

eng= More or less.
hun= Többé-kevésbé.
rus= Более-менее.

eng= In essence, ... ; Essentially, ...
hun= Lényegében ...
rus= По сути, ...

eng= Basically, ...
hun= Alapjában véve ...
rus= В основном, ...

eng= In principle ... ; As a rule, ...
hun= Elvben ...
rus= В принципе ...

eng= Or ..., rather. Or rather ...
hun= Vagy inkább ... Pontosabban ...
rus= Вернее, ...

eng= More precisely, ...
hun= Pontosabban, ...; Pontosabban szólva, ...
rus= Точнее говоря ... ; Поаккуратней, ...

eng= ..., so to say.
hun= ..., hogy úgy mondjam.
rus= ..., так сказать.

eng= I ..., how to say, ...
hun= Én, hogy is mondjam csak, ...
rus= Я ..., как сказать, ...

eng= Maybe. And maybe not.
hun= De az is lehet, hogy nem.
rus= Может быть, и нет. А может, и нет.

eng= Something sounds familiar. It rings a bell.
hun= Valami rémlik.
rus= Что-то знакомое.

eng= But this is a long story.
hun= De ez hosszú történet.
rus= Но это длинная история.
Don't know (nem tudom – не знаю)

eng= I don't know.
hun= Nem tudom.
rus= Я не знаю.

eng= I have no idea. No idea.
hun= Fogalmam sincs.
rus= Понятия не имею.

eng= I don't know about this.
hun= Erről nem tudok.
rus= Мне это неизвестно.

eng= I don't know anything. I know nothing.
hun= Semmit sem tudok.
rus= Я ничего не знаю.

eng= I don't know this. I don't know about this.
hun= Ezt nem tudom.
rus= Этого я не знаю.

eng= How could I know? How do I know?
hun= Honnan tudjam? Honnan tudhatnám?
rus= Откуда мне знать?

eng= I don't remember.
hun= Nem emlékszem.
rus= Не помню.

eng= I don't remember whether I said it or not.
hun= Nem emlékszem, hogy mondtam-e már.
rus= m: Я не помню, говорил уже или нет. f: Я не помню, говориле уже или нет.

eng= I can't recall. I don't recall.
hun= Nem tudom felidézni.
rus= Не могу вспомнить.

eng= Let me think.
hun= Hadd gondolkozzam.
rus= Дайте подумать.