Ecce homo

(litánia)Rómában keresztényeket vetettek
az oroszlánok elé.
A kereszteslovagok feldúlták
Jeruzsálemet.
A katolikusok máglyán égették el
az eretnekeket,
s a protestánsok is
boszorkányokat égettek.

Jaj, mit tettünk, jaj, mit tettünk!
Szörnyű nagy a mi vétkünk.
A gyilkolás nem nehéz feladat.
De ki támasztja fel a holtakat?

Az indiánok kínzócölöphöz
kötözték foglyaikat.
A konkvisztádorok az indiánokat
a bányákban halálra dolgoztatták.
Négerek millióit hurcolták el
rabszolgának.
A gyarmatosítók kirabolták
Ázsiát, Afrikát.

Jaj mit tettünk, jaj, mit tettünk!
Szörnyű nagy a mi vétkünk.
Testvér testvért megtagad.
Ki forrasztja össze, ami elszakadt?

Dózsa parasztjai feldúlták
a főurak kartélyait.
Dózsát az urak
tüzes trónra ültették.
Franciaországban guillotine végzett
sok-sok polgártárssal.
Így győzött
a "szabadság, egyenlőség, testvériség".

Jaj, mit tettünk, jaj, mit tettünk!
Szörnyű nagy a mi vétkünk.
Az erőszak erőszakot szül,
s egyszer mindenki sorra kerül.

Az első világháborúban a hadseregek
gázzal irtották egymást.
Hitler több millió zsidót
elgázosíttatott.
Sztálin munkatáboraiban is ártatlanok
tömegei pusztultak el.
S Berija emberei kivégeztek
14 ezer lengyel hadifoglyot.

Jaj, mit tettünk, jaj, mit tettünk!
Szörnyű nagy a mi vétkünk.
Bűnösök, akik a bűnt elkövették,
s azok is, akik tétlenül nézték.

A japánok tömegmészárlásokat rendeztek
Kínában.
Két japán várost földig romboltak
az amerikai atombombák.
Csernbobil
ma is szedi áldozatait.
Beszennyezzük a levegőt,
az óceánt.

Jaj, mit tettünk, jaj, mit tettünk!
Szörnyű nagy a mi vétkünk.
Napról napra pusztul a világ,
és nem lesz, aki majd megbocsájt.

Ne mondd, hogy a fehéremberek tették ezt,
mert a fehéremberek állatok.
Ne mondd, hogy a nácik tették ezt,
mert a nácik állatok.
Ne mondd, hogy a kommunisták tették ezt,
mert a kommunisták állatok.
Mi cselekedtük mindezt,
amikor alkalom kínálkozott.

Ecce homo - ime az ember,
a gyűlölködő, a kegyetlen,
akit saját hasonlatosságára
teremtett az Isten.


Vissza a virtuális CD-re