Algoritmusok

 

(részletek egy folyóiratcikk előzetes anyagából)

 

 

Pont nullás korlátozottan közös alosztás

 

Azonosítjuk a jelzet törzs részét. A jelzetet elvágjuk az elválasztójelnél (ez itt a pont). Ami az elválasztójel  után van, az az alosztás (a pontot is beleértve), ami előtte, az az alapjelzet. Kimentjük az alapjelzetet, majd a törzset, az alosztással.

 

Példa: 303.725.064. A törzs: 303, az alosztás: .064, az alapjelzet: 303.725.  Kimentendő elemek: %303.725 és %303.064. Modellelemzés a társadalomtudományokban, illetve számítógépes társadalomtudományi módszerek.

 

Torzs$="303"

Jelzethossz=LEN(Jelzet$)

AlosztasPoz=INSTR(Jelzet$,".0")

Alosztas$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-AlosztasPoz+1)

Alapjelzet$=LEFT$(Jelzet$,AlosztasPoz-1)

(Mintaprogram: 303.EXE)

 

 

Kötőjeles alosztás

 

Megkeressük az adott jelzetre érvényes szabályt. Azonosítjuk a jelzet törzs részét, levágjuk a jelzetet az elválasztójelnél (ez itt a kötőjel). Ami az elválasztójel után van, az az alosztás (beleértve a kötőjelet), ami előtte, az az alapjelzet.  Kimentendő elemek: az alapjelzet, valamint a törzs és az alosztás.

 

Példa: 546.11-14. Törzs: 54. Alapjelzet: 546.11. Alosztás: -14. Kimentendők: %546.11 és %54-14. Hidrogén, illetve folyékony állapot.

 

Torzs$="54"

Jelzethossz = LEN(Jelzet$)

AlosztPoz=INSTR(Jelzet$,"-")

Alosztas$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-AlosztPoz+1)

Alapjelzet$=LEFT$(Jelzet$,AlosztPoz-1)

(Mintaprogram: 546.EXE)

 

Aleset: általánosan közös alosztáson (például a földrajzi alosztáson) belüli kötőjeles korlátozottan közös alosztás. Megállapítjuk, hogy ez kötőjeles földrajzi alosztás. A kötőjel előtti rész az alapjelzet, a kötőjellel kezdődő rész a korlátozottan közös alosztás, amelyet az egyes szám  és a kötőjel vezet be. Kimentendők: az alapjelzet, valamint a korlátozottan közös alosztás.

 

Példa: (4-11). Az alapjelzet: (4), a korlátozottan közös alosztás: -11, amelynek standard alakja: (1-11). Kimentendők: %(4) és %(1-11). Európa és keleti égtáj.

 

IF INSTR(FoldrAlosztas$,"-")>0 THEN

Alapjelzet$=LEFT$(FoldrAlosztas$,INSTR(FoldrAlosztas$,"-")-1)+")"

Torzs$="(1-"

KorlKozAlosztas$=RIGHT$(FoldrAlosztas$,INSTR(FoldrAlosztas$,"-"))

(Mintaprogram: 411.EXE)

 

 

Kötőjel nullás korlátozottan közös alosztás

 

Ilyenek a 616-os, 617-es és 618-as szakon  belül is előfordulnak. Azonosítjuk a jelzet törzs részét. elvágjuk a jelzetet az elválasztójelnél (ez itt a kötőjel). Ami az elválasztójel után van, az az alosztás (beleértve a kötőjel nullát), ami előtte, az az alapjelzet. Kimentendők: az alapjelzet, illetve a törzs az alosztással.

 

Példa: 616.23-036. A jelzettartomány szerepel a kivételek listáján. Törzs: 616, főtáblázati szám: 616.23, alosztás: 616-036. Kimentendők: %616.23 és %616-036. Légycső és hörgők, valamint a betegségek lefolyása.

 

Torzs$="616"

Jelzethossz = LEN(Jelzet$)

AlosztasPoz = INSTR(Jelzet$,"-")

Alosztas$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-AlosztasPoz+1)

Alapjelzet$=LEFT$(Jelzet$,AlosztasPoz-1)

(Mintaprogram: 616.EXE)

 

Kötőjel nullás korlátozottan közös alosztások szerepelnek a nyelv és irodalom területén is. Megkeressük az alapjelzet végét, és azonosítjuk az aktuális alosztást. Az aktuális alosztás alapján megkeressük az analóg nyelvtudományi jelzetet. Kimentendők: az alapjelzet és a nyelvtudományi jelzet.

 

Nyelvtudományi példa: 802.0-022. Alapjelzet: 802.0, alosztás: -022, amit analógiásan vissza kell vezetnünk a 800.22 jelzetre (a nyelvek korai szakasza). Ennek törzse: 800. Kimentendők: %802.0 és %800.22. Angol nyelv, valamint korai nyelvfejlődési szakasz.

 

Torzs$="800"

Jelzethossz = LEN(Jelzet$)

AlosztasPoz = INSTR(Jelzet$,"-")

Alapjelzet$=LEFT$(Jelzet$,AlosztasPoz-1)

Alosztas$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-AlosztasPoz+1)

Alosztas$=RIGHT$(Alosztas$,LEN(Alosztas$)-1) 'a -0 levágása

Alosztas$="."+Alosztas$ 'a pont hozzátétele

Fotablazat$=Torzs$+Alosztas$

(Mintaprogram: 802.EXE)

 

Irodalmi példa: 820-022. Alapjelzet: 820, alosztás: -022, amit analógiásan ugyancsak a 800.22-re vezetünk vissza. Kimentendők tehát: %820 és %800.22. Angol irodalom és korai nyelvfejlődési szakasz. Itt ugyanaz a törzs jelzet, az alapjelzet pedig az eredeti főtáblázati szám kötőjel előtti része. A BASIC program a fentiek miatt szóról szóra megegyezik (mintaprogram: 820.EXE)

 

 

Közbeékeléses alosztás

 

Ebben az esetben a főtáblázati szám és a logikailag hozzá tartozó alosztás közé be van ékelve egy másik, általánosan közös alosztás. Ilyen előfordulhat a művészeti stílusoknál: 7.034 (reneszánsz, barokk, rokokó, koloniál művészet). Azonosítjuk az alapjelzetet és a közbeékelt (itt:földrajzi) alosztást, valamint a hátravetett jelzetelemet. Kimentendők: az alapjelzet, a közbeékelés, valamint a törzs jelzet az alosztással és a hátravetett elemmel együtt.

 

Példa: 75.035(439)5. Az alapjelzet: 75, a közbeékelés: (439), a törzs: 7, az alosztás: .035, a hátravetett elem: 5, az alosztás a hátravetett elemmel együtt (szokás szerint ponttal tagolva): 7.035.5. Kimentendők: %75, %7.035.5 és %(439). Festészet, eklektikus stílus, Magyarország.

 

 

Torzs$="7"

Jelzethossz = LEN(Jelzet$)

AlosztasPoz = INSTR(Jelzet$,".0")

Alapjelzet$=LEFT$(Jelzet$,AlosztasPoz-1)

Maradek$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-AlosztasPoz)

NyitoZarojel = INSTR(Maradek$,"(")

Alosztas1$=LEFT$(Maradek$,NyitoZarojel-1)

Maradek2$=RIGHT$(Maradek$,LEN(Maradek$)-NyitoZarojel+1)

ZaroZarojel = INSTR(Maradek2$,")")

FoldrAlosztas$=LEFT$(Maradek2$,ZaroZarojel)

Hatravetett$=RIGHT$(Maradek2$,LEN(Maradek2$)-ZaroZarojel)

Alosztas$ = "." + Alosztas1$ + "." + Hatravetett$

(Mintaprogram: 750.EXE)

 

 

Szempont szerinti alosztás főtáblázati számmal

 

A .000-hoz ponttal kapcsolhatunk egy főtáblázati számot, például a .000.34 jelentése: jogi szempontból. Ezt úgy tehetjük alkalmassá a posztkoordinációra, hogy főtáblázati számként értelmezzük. Példa: .000.34. Kimentendő: %34. Jogtudomány. A pont nulla nulla nulla önmagában üres kategória, azt nincs értelme visszakereshetővé  tenni.

 

IF LEFT$(Jelzet$,5)=".000." THEN

   Fotablazat$=RIGHT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$)-5)

   PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Fotablazat$

END IF

(Mintaprogram: 000.EXE)

 

 

Kiegészítéses alosztás

 

Ezek jellemzője, hogy egy jelzethez egy bizonyos szabály szerint egy másik főtáblázati számot lehet hozzákapcsolni. Ha a főtáblázati szám egy bizonyos jelzettel kezdődik (pl.a 372.8-cal), az az alapjelzet, az utána lévő jelzetet pedig főtáblázati számként kell értelmezni. Mivel a pont nullás főtáblázati szám miatt elcsúszhat a pont, be kell iktatni egy eljárást a főtáblázati szám három jegyenként való újratagolására. Kimentendők: az alapjelzet és a kiegészítés mint főtáblázati szám.

 

Tantárgyi példa: 372.894.39. Törzs: 372.8, a főtáblázati szám nyersen: 94.39, a pontok áthelyezése után pedig 943.9. Kimentendők: %372.8 és %943.9. Tantárgyak, valamint Magyarország történelme.

 

Alapjelzet$="372.8"

Jelzethossz = LEN(Jelzet$)

Alapjelzethossz = LEN(Alapjelzet$)

IF LEFT$(Jelzet$,Alapjelzethossz)=Alapjelzet$ THEN

  Lenyeg$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-Alapjelzethossz)

  Nyers$ = Lenyeg$

  GOSUB Pontok ' a pontokat áthelyező szubrutin

  Lenyeg$ = Kesz$

  GOTO ProgramVege

END IF

 

A pontokat áthelyező szubrutin:

 

          Pontok:

GOSUB PontKi

GOSUB PontBe

RETURN 'visszatérés a Pontok szubrutinból

  PontKi:

Sima$ = ""

FOR v = 1 TO LEN(Nyers$)

 IF MID$(Nyers$,v,1) <> "." THEN

  Sima$ = Sima$ + MID$(Nyers$,v,1)

 END IF

NEXT v

RETURN  'visszatérés a Pontok szubrutinba

   PontBe:

Kesz$ = ""

FOR v = 1 TO LEN(Sima$)

 Kesz$ = Kesz$ + MID$(Sima$,v,1)

 IF v MOD 3 = 0 THEN Kesz$ = Kesz$ + "."

NEXT v

IF RIGHT$(Kesz$,1) = "." THEN Kesz$ = LEFT$(Kesz$,LEN(Kesz$)-1)

IF LEFT$(Kesz$,1) = "." THEN Kesz$ = RIGHT$(Kesz$,LEN(Kesz$)-1)

RETURN  'visszatérés a Pontok szubrutinba

(Mintaprogram: 3728.EXE)

 

Szakfőiskolai példa: 378.633. A 378.6 a szakfőiskolák jelzete, ezt levágva 33-at kapunk. Kimentendők: %378.6 és %33. Szakfőiskolák, közgazdaságtan. A BASIC kódban csak az alapjelzet különbözik:

 

Alapjelzet$=”378.6”

(Mintaprogram: 3768.EXE)

 

 

Számvégződéses alosztások

 

Ilyenek például a 669-es szakon belül fordulnak elő (kohászat). Ha egy egyszerű (nem képzett) főtáblázati szám végén 1-es áll, az az arról a témakörről szóló összefoglaló műveket jelenti, a 3-as az ércek kohósítására, a 4-es a tisztítására, finomítására utal. Ha a főtáblázati szám végén 5-ös számjegy áll, az az  ötvözeteket jelzi.

 

Azonosítjuk a törzs jelzetet, azonosítjuk a fém saját jelzetét, majd az utolsó számjegyet. Kimentendők: a fém jelzete, valamint a törzs a számvégződéses alosztással.

 

Példa: 669.35. Törzs: 669, a fém önálló jelzete 3, a számvégződés 5 (ötvözet). Kimentendők: %669.3 és %669...5.

Réz és ötvözetek.

 

Torzs$="669"

Vegzodes$=RIGHT$(Jelzet$,1)

Maradek$=LEFT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$)-1)

Egyed$=RIGHT$(Maradek$,LEN(Maradek$)-LEN(Torzs$)-1)

Fem$=Torzs$+"."+Egyed$

(Mintaprogram: 669.EXE)

 

 

Aposztrófos alosztások

 

Ezeket többnyire olyankor használjuk, amikor két azonos főtáblázati számhoz kapcsolódó korlátozottan közös alosztást kombinálunk Tiszta aposztrófos elosztást találunk többek között a pártok és mozgalmak többes irányultságánál és az ötvözeteknél.

 

A pártok esetében: azonosítjuk a törzs jelzetet (ez a 329) és az egyes alkotóelemeket, az aposztróf utáni számjegyeket egyenként hozzákapcsolva a törzs jelzethez. Kimentendők: a rekonstruált jelzetek.

 

Példa: 329.11'17. Törzs: 329. Az egyes irányzatok: 11 és 17. Kimentendők: a rekonstruált jelzetek: %329.11 és %329.17. Konzervatív irányzat, nemzeti irányzat. Felvetődhet, hogy a két irányultság külön kezelése mellett nem lenne-e szükség az eredeti, kombinált jelzetre is. Ez is lehetséges, de csak akkor, ha szerepeltetjük az indexben.

 

Jelzethossz=LEN(Jelzet$)

Torzs$="329" 'pártok, mozgalmak

Torzshossz=LEN(Torzs$)

Minta$="'" 'aposztróf

Szetszedendo$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-Torzshossz-1)

 

Itt szükség van egy iterációra (egy feltételtől függő ismételt végrehajtásra) ahhoz, hogy az előre nem ismert számú aposztrófos hozzáfűzéseket kezelni tudjuk. Az egyes elemek azonosítása után mindig megnézzük, hogy vége van-e a jelzetnek, vagy újabb aposztróf következik.

 

   Ciklus:

IF X$="0" THEN ProgramVege

ap = INSTR(Szetszedendo$,"'") 'a következő aposztróf pozícioja

IF ap=0 AND Szetszedendo$>"" THEN  ’ha van aposztróf

  Egyed$=Szetszedendo$

  Maradek$=""

  GOTO ElemAzonositas

END IF 'ha már nincs aposztróf, a maradék az utolsó elem

IF ap>0 THEN  ’ha már nincs aposztróf

  Egyed$=LEFT$(Szetszedendo$,ap-1) 'az aposztróf előtti karakterig

  Ehossz=LEN(Egyed$)

  Maradek$=RIGHT$(Szetszedendo$,LEN(Szetszedendo$)-Ehossz-1)

  GOTO ElemAzonositas

END IF 'ha van még aposztróf, az addig tartó rész az elem

 

Az elemazonosító részlet állítja össze a kimentendő sort:

 

  ElemAzonositas:

Komplex$=Torzs$+"."+Egyed$

PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Komplex$

IF Maradek$="" THEN GOTO UjSor

IF Maradek$>"" THEN

  Szetszedendo$=Maradek$

  GOTO Ciklus

(Mintaprogram: 329.EXE)

 

A 669-es szakban az ötvözetek esete annyiban nehezebb, hogy ott egyszerre fordulhat elő számvégződéses alosztás és aposztróf. Azonosítjuk az egyes alkotóelemeket (az aposztróf utáni számjegyet hozzákapcsolva a törzs jelzethez). Kimentendők: a számvégződéses alosztás fajtája és az egyes fémek rekonstruált jelzete (az ötvözetet jelző számjegy nélkül).

 

Példa: 669.35'5'6. Törzs: 669. Kimentendők: %669...5, %669.3, %669.5, %669.6. Ötvözetek, réz, cink, ón.

 

Kombinálhatjuk az aposztrófkezelést és a számvégződés-azonosítást. Először megállapítjuk, milyen számvégződésről van szó, utána megnézzük, mi az első elem, majd a ciklussal kimentjük mindegyik összetevő rekonstruált jelzetét.

 

Jelzethossz=LEN(Jelzet$)

Torzs$="669"

Maradek$=RIGHT$(Jelzet$,Jelzethossz-4)

ap=INSTR(Maradek$,"'")

ElsoElem$=LEFT$(Maradek$,ap-1)

Vegzodes$=RIGHT$(ElsoElem$,1)

Tipus$=Torzs$+"..."+Vegzodes$

PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Tipus$

ElsoElem$=LEFT$(ElsoElem$,LEN(ElsoElem$)-1)

Fem$=Torzs$+"."+ElsoElem$

PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Fem$

Szetszedendo$=RIGHT$(Maradek$,LEN(Maradek$)-ap)

PRINT "A szetszedendo jelzetresz az aposztrof utan: ";Szetszedendo$:DELAY 1

GOTO Ciklus

(Mintaprogram: 669AP.EXE)

 

 

Analógiás alosztások

 

Ezeket is külön problémaként kell kezelnünk. Egyes fogalmak részletezése nem az adott osztályban történik, hanem egy másik helyen kifejtett részletezést veszünk át. A paleobotanika rendszertanánál az 582 növényrendszertanhoz utasítanak bennünket, a paleozoológia rendszertanánál pedig az 592/599 állatrendszertan a minta. De ha az eredeti jelzetben van egy pont nullás korlátozottan közös alosztás, akkor azt az 56-os számtartományon belül kell megértenünk.

 

Azonosítjuk a törzset, az analógiás jelzetet, valamint az esetleges korlátozott alosztást hozzákapcsoljuk a törzs jelzethez. Kimentendők: ezek a jelzetelemek.

 

Példa: 568.1.01. A jelzet a nem részletezett 562/569 jelzettartományba esik (paleozoológia), ez lesz az alapjelzet. A  törzs: 56. A táblázatban található magyarázat az 592/599-es jelzettartományba vezet, ezek szerint 598.1 az analógiás jelzet. A .01 egy korlátozottan közös alosztás (az eredeti osztályon belül). Kimentendők ezek szerint: %562/569, %598.1 és %56.01. A paleozológia rendszertana, hüllők, valamint őslénytani elméletek, fosszíliák stb.

 

A paleozoológiai kódrészlet:

 

Eredeti$=Jelzet$

Bovitmeny$=RIGHT$(Eredeti$,LEN(Eredeti$)-2)  'levágjuk az 56-ot

UjSzam$="59"+Bovitmeny$

Nyers$=UjSzam$

GOSUB Pontok 'a pontokat átrendező szubrutin

Jelzet$=Kesz$

(Mintaprogram: 568.EXE)

 

Az egyes nyelveken belül kötőjeles korlátozottan közös alosztások jelzik a filológiai, nyelvészeti tanulmányokat, pl. -1 helyesírás, ábécé, kiejtés, -5 nyelvtan. Itt azonban van egy külön nehézség: ezeket a kötőjeles alosztásokat ugyanis a 801-ből kell képezni, és a részletezés analógiák segítségével történhet. A -1 megfelel a 801.1 főtáblázati számnak, ahol a 801.15 a kiejtés, 801.18 a rövidítések, ebből adódóan a táblázatban fel nem sorolt -15 alosztás egy adott nyelv kiejtésével kapcsolatos művekre utal. A -18 értelme pedig: rövidítések az adott nyelven. 802.0-15 angol kiejtés, 802.0-18 angol rövidítések. Ugyanígy lesz a 801.56 mondattanból 802.0-56 az angol nyelv mondattana. Tehát mielőtt konkrét jelentést adnánk az adott nyelv jelzetének, tekintetbe kell vennünk a 801-es szakon belüli analógiákat is.

 

Azonosítjuk a főtáblázati számot (a nyelvet). Levágjuk a kötőjel utáni részt, elébe tesszük a 801-es jelzetelemet, a kötőjelet pedig pontra cseréljük.

 

Példa: 802.0-316.1. A nyelv: 802.0 (angol). A kötőjel eltávolítása után marad: 316.1, a 801 jelzettel és az ott található pont beiktatása után 801.316.1-t kapunk (neologizmusok). Kimentendők: %802.0 és %801.316.1. Angol nyelv, neologizmusok.

 

A BASIC programrészlet először megkeresi a kötőjelet, aztán átalakítja az alosztást, végül hozzáírja az elemeket a kész tételekhez.

 

Torzs$="801"

AlosztasPoz=INSTR(Jelzet$,"-")

Alosztas$=RIGHT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$)-AlosztasPoz)

Nyelv$=LEFT$(Jelzet$,AlosztasPoz-1)

Analogia$="."+Alosztas$

(Mintaprogram: 801.EXE)

 

Sajátosak az állattenyésztésen belüli analógiás kapcsolatok is. Az állati termékeket és a háziállatokat egy aposztrófos kombináció foglalja magában.

 

Formalizálva: Azonosítjuk a terméket és a háziállatra utaló jelzetelemet, majd a szabályt követve rekonstruáljuk a háziállat jelzetét.

 

Példa: 637.5'5. A rekonstruált jelzetek: 637.5 és 636.5. Kimentendők: %637.5 és %636.5. Hús és sertés.

 

Erre a következő kódrészlet adna megoldást:

 

ap=INSTR(Jelzet$,"'")

IF LEFT$(Jelzet$,3)="637" AND ap>0 THEN

  Termek$=LEFT$(Jelzet$,ap-1)

  Maradek$=RIGHT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$)-LEN(Termek$)-1)

  Allat$="636"+"."+Maradek$

  PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Termek$

  PRINT "Kimenteni: ";RekordID$+Prefix$+Prefix$+Allat$

END IF

(Mintaprogram: 637.EXE)

 

 

A formai alosztásokon belül is vannak ilyen bonyolult analógiás jelzetképzési szabályok, amelyek előírják, hogy egy meg nem nevezett formai alosztást hogyan lehet előállítani. Erre két példát hozok.

 

A (0.05) alosztás jelentése: dokumentumok a sajátos használói kategóriák szempontjából. Ha a dokumentum könyv, akkor egyrészt a (02) általánosan közös alosztást kell alkalmazni, másrészt a személyi általánosan közös alosztás kötőjel utáni  jelzetrészét kell átvenni. Mivel a -053.2 jelentése: gyermekek és csecsemők általában, a gyermekkönyvek formai alosztását a táblázatban említett analógiás szabály alapján a (02.053.2)  formai alosztás fogja jelenteni a jelzetalkotásnál. Ugyanez megismétlődhet például a (03)-ban: referenszkönyv gyermekeknek, a (05)-ben és elvileg más formai alosztásokon belül is. A jelzetelemzésnél fordítva járunk el.

 

Formalizálva:Azonosítjuk a dokumentumtípust: (02), (03), (05) stb. A pont utáni jelzetrészt különválasztjuk, és személyi alosztásként ábrázoljuk, az ott talált kötőjel nullás formában. Kimentendő: a dokumentumtípus és a személyi alosztás.

 

Példa: (02.053.2). Dokumentumtípus: (02), személyi alosztás: -053.2. Kimentendők: %(02) és %-053.2. Könyv, gyermekek.

 

Elvalasztas = INSTR(Jelzet$,".05")

Adathordozo$ = LEFT$(Jelzet$,Elvalasztas-1)+")"

Maradek$ = RIGHT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$) - Elvalasztas)

Olvasok$ = LEFT$(Maradek$, LEN(Maradek$) -1)

Olvasok$ ="-"+Olvasok$  'a személyi alosztás kötőjele

(Mintaprogram: 020532.EXE)

 

A másik példa a formai alosztások táblázatában semmilyen módon nem szereplő formák jelzése a zárójel nulla és kettőspont után, a megfelelő főtáblázati szám felhasználásával. Elvágjuk a formai alosztást a kettőspontnál, és csak az ebből levezetett (zárójel nélküli) főtáblázati számot mentjük ki.

 

Példák: (0:82-32) regény formájában. Kimentendő: %82-32. Regény. Vagy: (0:930.24) kronológia formájában. Kimentendő: %930.24. Történelmi kronológia. (Ami regény formájában tárgyal valamit, az maga is regény, ami kronológia formájában, az kronológia.)

 

Fotablazat$=RIGHT$(Jelzet$,LEN(Jelzet$)-3)

Fotablazat$=LEFT$(Fotablazat$,LEN(Fotablazat$)-1)

PRINT "Kimenteni: ";RekordID$ + Prefix$ + Fotablazat$

(Mintaprogram: 08232.EXE)


Lásd még az egyes algoritmusok működését illusztráló mintaprogramokat. Ezeket külön le lehet tölteni (ZIP fájlként).

Vissza a menüre